ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวการศึกษาข่าวประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรมวารสารประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันอังคารที่ 14 พฤษภ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรมวารสารประชาสัมพันธ์

โครงการรับน้องสร้างสรรค์ มุ่งมั่น สามัคคี ทำดีจิตอาสา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4

วันที่ 13-14 พฤษภาคม

Read More
ข่าวการศึกษาข่าวประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรมวารสารประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินการยกระดับมาตรฐานการศึกษา โดยการใช้องค์ความรู้ของกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบออนไลน์ YouTube OBEC Channel

วันที่ 8 พฤษภาคม 256

Read More