วารสารประชาสัมพันธ์
วารสารอื่่นๆ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูและหอพักนักเรียน โดยวิธีคัดเลือก
- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน ๑๐๖ต/๒๒
- ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างหอนอนแบบมาตรฐาน 38
- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง